frabato-magus-vagy

Május 1-je és Beltane: a szerelem és az Isteni egyesülés ünnepe!

Május 1-je és Beltane: a szerelem és az Isteni egyesülés ünnepe!

Május elseje és Beltane ünnepe is megannyi szerelmi mágia, termékenységi rituálé és mágikus népszokás hagyományával élteti továbbra is az életerőt, a szenvedély visszatérését, és a vágy beteljesülését!

A hónapok, ill az évszakok váltakozásából adódó energiamozgások ma is – de mindig is – hatással bírnak az emberi elmére, lélekre és a testre. De annak, aki tisztában van a Föld ciklikus ritmusával és azzal szívesen és tudatosan él együtt, annak bizony sokkal színesebb, szebb és értékesebb is sokszoran akár még az év leglucskosabb téli napja is!
Az Istennő évkörével egy ritmusban mozogva, doppingoló energiáival feltöltekezve mi magunk is újra a Föld igazi gyermekeivé válhatunk és visszatalálhatunk az elfelejtett harmóniához.

Samhain – Yule, a téli Napforduló – Imbolc – Ostara, a Tavaszi Napéjegyenlőség mágikus energiatámadása után május beköszöntével érkezik Beltane napja.


Őseink hagyománya szerint ezen az ünnepnapon szerelmi mágia és termékenységi rituálé során szent nászban egyesülve imádkoztak Isteneikhez és testük eksztázisával kérték a Gaia Földanya áldását a termékenységükre, amit a saját életükre és a természettel való kapcsolatukra is kívántak – kértek – akartak!

A május elsejét megelőző úgynevezett Walpurgis éjjelének hagyományaiban – a görög és a római – Maia és Maja teljes ellentéte áll: az öreg banya és a fiatal tavaszIstennő között fenálló örök harc elevenedik fel újra és újra. Ezen az éjjelen most is elvékonyodik a lepel a 2 világ között és ismét lehetőségük adódik a szellemeknek beavatkozni Földi életünkbe!

A boszorkányok ezen az éjjelen szabadon röpködhetnek a világban, és öreg banyák alakját felöltve veszik célba Blocksbergen, ahol az éves közgyűlésüket szokták megtartani.
Ezen az éjszakán halálra üldöznek a banyák egy fiatal nőt, Walpurgis Maját, aki tűzcipellős és aranykoronás ifjú szűz. Az, aki a szűz leányt üldöztetése közben a házába beengedi, védelmet ad számára, azt a lány ígérete szerint majd arannyal jutalmaz.

A szimbolikus harc az öreg boszorka és a fiatal szűz között természetesen nem más, mint a téli hóviharok utolsó erőfeszítése a megújuló szűzi természet ellen. A happy-ending – a természet rendjénél fogva – egyáltalán nem kétséges: az új tavasz diadalmaskodik.

Ám ezt meg is kell ünnepelni: Maja diadalünnepét meg kell ülni, mégpedig azzal, hogy királynővé koronázzák őt. Ezzel a rítussal pedig a banya elöli megmentője lesz jogfolytonosan az ő párja, a „májusi király”.

A folyton megújuló természet most is győzött, ezt hírdeti ékesen a májusfa: a sallangokkal ékített koronájú fatörzset, amelyet a többi legény hiába próbál megmászni. Csak az, amelyiknek először sikerül a diadalmi jelvényt, a hímes kendőt onnan lehoznia, az érdemli meg, hogy párjává legyen a májuskirálynőnek.

A természet újjászületésének napja ez, mely mindenkinek aki itt a Földön él, valódi ünnepnap. És ezen a napon még dolgozni sem illő – így lett hát a május elseje a pihenés napja, munkamentes szabadnap.

És hogy továbbra is biztosítsák békességüket Walpurgis éjjelén szerte száguldozó boszorkányok és gonosz szellemek ellen, állandóan szólaltatták a harangokat.

Beltane ünnepe magát az életerőt, a szenvedély visszatérését, és a vágy beteljesülését magasztalja.

Beltane ~ Bealtaine ünnepe kelta, druida, ír-kelta hagyományokban gyökerezik. A Bel szóból ered a megnevezés, mely szó, magát a kelta fényIsten tüzét jelenti. Ennek eredetét pedig a közel-keleti Baal Istenre lehet visszavezetni.

A Beltane szimbólumai mindmáig jelen vannak május elsejei vigadalmaiban a májusfában, a színes szalagokban és kendőkben, a tavasz virágaiban a zöldellő lombokban és fákban. Továbbra is a termékenység és megtermékenyülést éltetve és hírdetve mindenek felett!

A májusfa természetesen magát Bel Istenséget jelképezi, míg a virágok, szalagok kendők és a fák ill. lombok magát az Istennőt.
Beltane az ifjú Isten férfivá serdüléséből fakadó ősi erőt dicsőíti, mely az Istennővel való szerelembe esés után  elemi energiával teljesedik be a friss természetben a mezőkön és virágos réteken.
És az Istennőben meg is fogan szinte azonnal a férfivá lett Istenség magja – ezáltal is az Istennő termékenységét tisztelve!


Beltane eredetileg egy hatalmas tűzfesztivállal fűszerezett össznépi mulatság volt, amikor is az Istennő és a Szarvas Istenség egyesülésének rítusát szentesítették meg, mintegy csoportos termékenységi rituáléval!


A májusfa az ifjú Istenség férfiasságát jelképezi

Május 1-je népi hagyományaink és szokásaink tükrében a szerelem ünnepe. Több száz éven keresztül így jelezték nősülési és családalapítási szándékukat a magyar legények májusfa állításával az előtt a ház előtt, ahol az a lány lakott, akinek a szívét – akár e szerelmi rituáléval is – el szerették volna nyerni vagy továbbra is megtartani. Ezzel a nemkicsit feltünő, szimbólikus tartalommal is bíró kedvességgel a majdnem férfi legény nemcsak a kiszemelt lánynak adta tudtára udvarlási szándékát, de az egész falunak és az összes többi konkurencia legénynek is!


Május elsejei hagyományok, szimbólumok, népi szerelmi rituálék:

  • május első napján zöld ágakkal, virágokkal díszítették, ékesítették a házakat
  • A májusfa-állítás az egész ország területén elterjedt hagyomány volt már az 1400-as évektől! jellemzően ez jegenye vagy nyárfa volt a magassága miatt! A májusfát nevezik még: hajnalfának jakabfának vagy májfának is.
  • a májusfa ágaira sok – sok színes szalagot és kendőt tettek. A Palócoknál a fát a legény állította, de a lány díszítette fel.
  • Jellemző kapcsolódó hagyomány még a májusfa-kitáncolása vagy kidöntése pünkösdkor, amikor nagy dínom-dánom, táncmulatság közepette kidöntötték a fát.

Beltane szerelmi és termékenységi rituáléi, mágiái, szimbólumai:

  • az ünnep lényegét megjelenítő színek még ma is szavak helyett beszélhetnek érzéseinkről: ezek pedig a szeretlek piros, a szűzi tisztaság fehér, és a megfékezhetetlen mindenféle zöldellő lombkorona színek.
  • a ház védelmére virágszirmokat hintettek szét, majd összesöpörték egy sarokba, majd a ház köré hordták.
  • a Rómaiak Floralia ünnepe is ezt a természeti csodát éltette, sőt, ők a tiszteletüket három napig tartó, orgiasztikus jellegű mulatozással élték meg, melynek legfőbb értelme és célja a termékenység behívása volt az életükbe.
  • május 1-jének reggelén köss szalagot/kat egy tetszőlegesen kiválasztott fára. Minden szalag felkötése előtt kívánj valamit őszintén, ne más kárára és tiszta szívvel!
  • Az üst maga ezen a napon szimbólikus jelentést is magába rejt, magát a nőiség lényegét jelképezi mely a májusfa által jelképezett potens férfi befogadását.
  • Beltane szellemiségét testesítik meg az ünnepet kísérő hagyományos mesterségek  – mint a szövés vagy a fonás – általi alkotások is, ill minden más de olyan kész termék, mely két különböző anyag egyesülése révén egy 3. minőségként jön létre

 

CSODÁS SZERELMES – FOGANTATÓ BELTANE-T!

Tags: No tags